, 'Nazi Milk,' 1979, Mai 36 Galerie

General Idea

Nazi Milk, 1979

Mai 36 Galerie

Contact Gallery
, 'Great AIDS (Cadmium Red Light),' 1990/2018, Mai 36 Galerie

General Idea

Great AIDS (Cadmium Red Light), 1990/2018

Mai 36 Galerie

Contact Gallery
, 'Copyright (Blue) #1,' 1987-1988, Mai 36 Galerie

General Idea

Copyright (Blue) #1, 1987-1988

Mai 36 Galerie

Contact Gallery
, 'Great AIDS (Dioxazine Violet light),' 1990/2018, Mai 36 Galerie

General Idea

Great AIDS (Dioxazine Violet light), 1990/2018

Mai 36 Galerie

Contact Gallery
, 'Copyright (Collector),' 1986, Mai 36 Galerie

General Idea

Copyright (Collector), 1986

Mai 36 Galerie

Contact Gallery