Show

Self-Portrait

April 8May 6, 2017
Closed
Presented by Mind Set Art Center
Presented by Mind Set Art Center

About

Mind Set Art Center presents a group exhibition “Self-Portrait”, showing works by Victor Balanon, Shiau-Peng Chen, Marlene Dumas, Tracey Emin, Hsiao Chu-Fang, Jhong Jiang-Ze, Ana Maria Micu, Shi Jin-Hua , Shi Jinsong, Juin Shieh, Melati Suryodarmo, Tang Jo-Hung, Charwei Tsai.

This show is currently unavailable.

Presented by Mind Set Art Center