Mixer
Contemporary Istanbul 2015

, ''inside out' series - 'tersyüz' serisi,' 2015, Mixer

Can Dagarslanı

'inside out' series - 'tersyüz' serisi, 2015

Mixer

, 'detection and conservation - teşhis ve muhafaza,' 2015, Mixer

Eda Gecikmez

detection and conservation - teşhis ve muhafaza, 2015

Mixer

, 'DJIA/DJUA/NASDAQ  23.05,' 2015, Mixer

Berkay Buğdanoğlu

DJIA/DJUA/NASDAQ 23.05, 2015

Mixer

, 'untitled - isimsiz  ,' 2014, Mixer

Kaan Bagcı

untitled - isimsiz , 2014

Mixer

, ''anxiety' series - 'kaygı' serisi,' 2015, Mixer

Nazlı Erdemirel

'anxiety' series - 'kaygı' serisi, 2015

Mixer

, 'red - kırmızı,' 2015, Mixer

Arda Yorgancılar

red - kırmızı, 2015

Mixer

, ''inside out' series - 'tersyüz' serisi,' 2015, Mixer

Can Dagarslanı

'inside out' series - 'tersyüz' serisi, 2015

Mixer

, 'facing indra - indra'nın karşısında,' 2015, Mixer

Berkay Buğdanoğlu

facing indra - indra'nın karşısında, 2015

Mixer

Sold

, 'DJIA/DJUA/NASDAQ 24.05,' 2015, Mixer

Berkay Buğdanoğlu

DJIA/DJUA/NASDAQ 24.05, 2015

Mixer

, 'untitled - isimsiz  ,' 2015, Mixer

Kaan Bagcı

untitled - isimsiz , 2015

Mixer

, ''anxiety' series - 'kaygı' serisi,' 2015, Mixer

Nazlı Erdemirel

'anxiety' series - 'kaygı' serisi, 2015

Mixer

, 'wall street,' 2015, Mixer

Bedia Ekiz

wall street, 2015

Mixer

, 'the beggar - dilenci,' 2015, Mixer

Eda Gecikmez

the beggar - dilenci, 2015

Mixer

, 'grain - başak,' 2015, Mixer

Berkay Buğdanoğlu

grain - başak, 2015

Mixer

Sold

, 'untitled - isimsiz  ,' 2015, Mixer

Kaan Bagcı

untitled - isimsiz , 2015

Mixer

, ''anxiety' series - 'kaygı' serisi,' 2015, Mixer

Nazlı Erdemirel

'anxiety' series - 'kaygı' serisi, 2015

Mixer

, 'hafifleyen belleğimdeki mesafeler,' 2015, Mixer

gülşah bayraktar

hafifleyen belleğimdeki mesafeler, 2015

Mixer