, 'Shan Shui with Panda 1905,' 2019, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1905, 2019

Nanda\Hobbs

Sold

Contact Gallery
, 'Shan Shui with Panda 1903,' 2019, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1903, 2019

Nanda\Hobbs

Sold

Contact Gallery
, 'Shan Shui with Panda 1807,' 2018, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1807, 2018

Nanda\Hobbs

Sold

Contact Gallery
, 'Shan Shui with Panda 1902,' 2019, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1902, 2019

Nanda\Hobbs

AUD $100,000

Contact Gallery
, 'Shan Shui with Panda 1804,' 2018, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1804, 2018

Nanda\Hobbs

AUD $125,000, on hold

Contact Gallery
, 'Xi Jinping,' 2018, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Xi Jinping, 2018

Nanda\Hobbs

On hold

Contact Gallery
, 'Shan Shui with Panda 1808,' 2018, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1808, 2018

Nanda\Hobbs

AUD $100,000

Contact Gallery
, 'Shan Shui with Panda 1704 Black,' 2017, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1704 Black, 2017

Nanda\Hobbs

Sold

Contact Gallery
, 'Shan Shui with Panda 1703 Blue,' 2017, Nanda\Hobbs

Adam Chang

Shan Shui with Panda 1703 Blue, 2017

Nanda\Hobbs

Sold

Contact Gallery