, ' Drift Away NO.7,' 2005, NanHai Art

He Zhou

Drift Away NO.7, 2005

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Flow NO.2,' 2011, NanHai Art

He Zhou

Flow NO.2, 2011

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-4,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-4, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Gray City 201603,' 2016, NanHai Art

Yan Lin

Gray City 201603, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-11,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-11, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-6,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-6, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Flow NO.1,' 2011, NanHai Art

He Zhou

Flow NO.1, 2011

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Eaves-tile #2 from No. 68,' 2012, NanHai Art

Yan Lin

Eaves-tile #2 from No. 68, 2012

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Brighter Clouds #1,' 2008, NanHai Art

Yan Lin

Brighter Clouds #1, 2008

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Tempting Heart NO.7,' 2005, NanHai Art

He Zhou

Tempting Heart NO.7, 2005

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-2,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-2, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-1,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-1, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-12,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-12, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-5,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-5, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-10,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-10, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Drift Away NO.1,' 2005, NanHai Art

He Zhou

Drift Away NO.1, 2005

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Hutong #2,' 2012, NanHai Art

Yan Lin

Hutong #2, 2012

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Tempting Heart NO.1,' 2005, NanHai Art

He Zhou

Tempting Heart NO.1, 2005

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-3,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-3, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Gray City #4,' 2010, NanHai Art

Yan Lin

Gray City #4, 2010

NanHai Art

Sold

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-8,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-8, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-9,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-9, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Registration, 2016-7,' 2016, NanHai Art

Zhang Yanzi

Registration, 2016-7, 2016

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Drift Away NO.5,' 2005, NanHai Art

He Zhou

Drift Away NO.5, 2005

NanHai Art

Contact Gallery
, 'Way Out 1,' 2008, NanHai Art

Yan Lin

Way Out 1, 2008

NanHai Art

Contact Gallery