, 'Duality,' 2017, #Hashtag Gallery Ltd.

Chris Perez

Duality, 2017

#Hashtag Gallery Ltd.

, '2 Leaf Monstera,' 2017, #Hashtag Gallery Ltd.

Graeme Luey

2 Leaf Monstera, 2017

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Bloom,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Chris Perez

Bloom, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'New Gen,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Chris Perez

New Gen, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Monstera - White Pot,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Graeme Luey

Monstera - White Pot, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'HurricaneJuan,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Mony Zakhour

HurricaneJuan, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'NotHerFavourite,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Mony Zakhour

NotHerFavourite, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Control Data Medium Format 001,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

David Creed

Control Data Medium Format 001, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Control Data - Small Format 007,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

David Creed

Control Data - Small Format 007, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'This Side of the Bar,' 2012, #Hashtag Gallery Ltd.

Chris Perez

This Side of the Bar, 2012

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Founder,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Chris Perez

Founder, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Blessed,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Chris Perez

Blessed, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Monstera - Yellow Pot,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Graeme Luey

Monstera - Yellow Pot, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Monstera - Blue Striped Pot,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Graeme Luey

Monstera - Blue Striped Pot, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'WhiteJuan,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Mony Zakhour

WhiteJuan, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'FirstTimeToTheShow,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

Mony Zakhour

FirstTimeToTheShow, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.

, 'Control Data Medium Format 002,' 2018, #Hashtag Gallery Ltd.

David Creed

Control Data Medium Format 002, 2018

#Hashtag Gallery Ltd.