Pasto
arteBA 2019

, 'Untitled,' 2019, Pasto

Federico Cantini

Untitled, 2019

Pasto

, 'October 2005,' 2005, Pasto

Érica Bohm

October 2005, 2005

Pasto

, 'Naturaleza muerta [florero],' 2018, Pasto

Gimena Macri

Naturaleza muerta [florero], 2018

Pasto

, 'Rosario,' 2018, Pasto

Gimena Macri

Rosario, 2018

Pasto

, 'Sin titulo ,' 2014, Pasto

Estefanía Landesmann

Sin titulo , 2014

Pasto

, 'Angel [serie Ultramundo],' 2017, Pasto

Agustín González Goytía

Angel [serie Ultramundo], 2017

Pasto

, 'Symetric Parking,' 2008, Pasto

Ariel Cusnir

Symetric Parking, 2008

Pasto

, 'June 2006,' 2006, Pasto

Érica Bohm

June 2006, 2006

Pasto

, 'Yerba,' 2018, Pasto

Gimena Macri

Yerba, 2018

Pasto

, 'Sin título 1 [Partidas Simultaneas],' 2017, Pasto

Estefanía Landesmann

Sin título 1 [Partidas Simultaneas], 2017

Pasto

, 'Alameda,' 2018, Pasto

Agustín González Goytía

Alameda, 2018

Pasto

, 'July 2006,' 2006, Pasto

Érica Bohm

July 2006, 2006

Pasto

, 'Naturaleza muerta [sodas y fruta],' 2019, Pasto

Gimena Macri

Naturaleza muerta [sodas y fruta], 2019

Pasto

, 'Tarsila,' 2018, Pasto

Gimena Macri

Tarsila, 2018

Pasto

, 'Sin título 3 [Partidas Simultaneas],' 2017, Pasto

Estefanía Landesmann

Sin título 3 [Partidas Simultaneas], 2017

Pasto

, 'Preludio,' 2018, Pasto

Agustín González Goytía

Preludio, 2018

Pasto