, 'Dong Xi Nan Bei (E, W, S, N),' 2006, Peter Blum Gallery

Su-Mei Tse

Dong Xi Nan Bei (E, W, S, N), 2006

Peter Blum Gallery

Contact Gallery
, 'Trees and Roots #1,' 2010, Peter Blum Gallery

Su-Mei Tse

Trees and Roots #1, 2010

Peter Blum Gallery

Contact Gallery
, 'Son pour Insomniaques (Sound for Insomniacs),' 2007, Peter Blum Gallery

Su-Mei Tse

Son pour Insomniaques (Sound for Insomniacs), 2007

Peter Blum Gallery

Contact Gallery