Immiscible Cohesion

, 'Random Stasis,' 2015, Pierogi

Daniel Zeller

Random Stasis, 2015

Pierogi

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Plexitron,' 2015, Pierogi

Daniel Zeller

Plexitron, 2015

Pierogi

Sold

Contact Gallery
, 'Splormodite,' 2015, Pierogi

Daniel Zeller

Splormodite, 2015

Pierogi

$5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Quality Control,' 2015, Pierogi

Daniel Zeller

Quality Control, 2015

Pierogi

$2,500 - 5,000

Contact Gallery