, 'The Human Ridge 7,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 7, 2016

Powen Gallery

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 9,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 9, 2016

Powen Gallery

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 10,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 10, 2016

Powen Gallery

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 27,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 27, 2016

Powen Gallery

$350

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 16,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 16, 2016

Powen Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 11,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 11, 2016

Powen Gallery

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 13,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 13, 2016

Powen Gallery

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 6,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 6, 2016

Powen Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 8,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 8, 2016

Powen Gallery

$3,550

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 28,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 28, 2016

Powen Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 25,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 25, 2016

Powen Gallery

$690

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 12,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 12, 2016

Powen Gallery

$3,550

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 1,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 1, 2016

Powen Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 5,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 5, 2016

Powen Gallery

$3,550

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 15,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 15, 2016

Powen Gallery

$3,550

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 30,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 30, 2016

Powen Gallery

$1,520

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 21,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 21, 2016

Powen Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 14,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 14, 2016

Powen Gallery

Contact Gallery
, 'The Human Ridge 31,' 2016, Powen Gallery

Wu Hsichi

The Human Ridge 31, 2016

Powen Gallery

Sold

Contact Gallery