RAMPA
Frieze NY 2014

, 'OLAY-LAR (OLAY-LAR, GERÇEK-LER, KOŞUL-LAR, KAZA-LAR, DURUM-LAR) / INCIDENT-S (INCIDENT-S, FACT- S, CIRCUMSTANCE-S, ACCIDENT-S, SITUATION-S),' 2007, RAMPA

Hüseyin Bahri Alptekin

OLAY-LAR (OLAY-LAR, GERÇEK-LER, KOŞUL-LAR, KAZA-LAR, DURUM-LAR) / INCIDENT-S (INCIDENT-S, FACT- S, CIRCUMSTANCE-S, ACCIDENT-S, SITUATION-S), 2007

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'FRANCIS BACON’U BEKLEMEK / WAITING FOR FRANCIS BACON,' 2013, RAMPA

Nilbar Güres

FRANCIS BACON’U BEKLEMEK / WAITING FOR FRANCIS BACON, 2013

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'ÖRTÜ - ETEK / CLOTH - SKIRT,' 2011, RAMPA

Nilbar Güres

ÖRTÜ - ETEK / CLOTH - SKIRT, 2011

RAMPA

, 'BİNA,' 2002, RAMPA

Hüseyin Bahri Alptekin

BİNA, 2002

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'The Worrying Mansion,' 2013, RAMPA

Erinc Seymen

The Worrying Mansion, 2013

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'RAFİNERİ / REFINERY,' 2002, RAMPA

Hüseyin Bahri Alptekin

RAFİNERİ / REFINERY, 2002

RAMPA

, 'BRRRRROOM,' 2005, RAMPA

Servet Koçyigit

BRRRRROOM, 2005

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'WEBCAM SEX; VOYEUR SIYAH SERISINDEN / FROM THE SERIES BLACK,' 2013, RAMPA

Nilbar Güres

WEBCAM SEX; VOYEUR SIYAH SERISINDEN / FROM THE SERIES BLACK, 2013

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'MUMLAMALAR / WAXINGS,' 1999, RAMPA

Cengiz Cekil

MUMLAMALAR / WAXINGS, 1999

RAMPA

, 'SAAT /CLOCK,' 2013, RAMPA

Gülsün Karamustafa

SAAT /CLOCK, 2013

RAMPA