Richard Saltoun
ARCOmadrid 2019

For ARCO Madrid 2019, Richard Saltoun Gallery celebrates the work of two important Latin American artists: Gustavo PÉREZ MONZÓN & GEGO