, 'Kakogawa Honzo Yukikuni,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Kakogawa Honzo Yukikuni, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Kaida Yadaemon Tomonobu,' 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Kaida Yadaemon Tomonobu, 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Yazama Kihei Mitsunobu,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Yazama Kihei Mitsunobu, ca. 1847

Ronin Gallery

$880

Contact Gallery
, 'Hara Goemon Mototoki,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Hara Goemon Mototoki, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Mase Magoshiro Masatatsu,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Mase Magoshiro Masatatsu, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Yazama Shinroku Mitsukaze,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Yazama Shinroku Mitsukaze, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Yata Goroemon Suketake ,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Yata Goroemon Suketake , ca. 1847

Ronin Gallery

$1,100

Contact Gallery
, 'Takebayashi Sadashichi Takashige,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Takebayashi Sadashichi Takashige, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Tomimori Sukeemon Masakata,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Tomimori Sukeemon Masakata, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Jinzaburo (Servant for Shikamatsu Kanroku),' 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Jinzaburo (Servant for Shikamatsu Kanroku), 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Miura Jiroemon Kanetsune,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Miura Jiroemon Kanetsune, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Uramatsu Kihei Hidenao,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Uramatsu Kihei Hidenao, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Mase Chudayu Masaaki,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Mase Chudayu Masaaki, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Enya Hankan Takasada,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Enya Hankan Takasada, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Hayano Wasuke Tsunenari,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Hayano Wasuke Tsunenari, ca. 1847

Ronin Gallery

$820

Contact Gallery
, 'Oribe Yasubei Taketsune,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Oribe Yasubei Taketsune, ca. 1847

Ronin Gallery

$1,200

Contact Gallery
, 'Kurahashi Zensuke Takeyuki,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Kurahashi Zensuke Takeyuki, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Hayano Kanpei Tsuneyo,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Hayano Kanpei Tsuneyo, ca. 1847

Ronin Gallery

$1,800

Contact Gallery
, 'Yoshida Chuzaemon Kanesuke,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Yoshida Chuzaemon Kanesuke, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Sumino Juheiji Tsugifusa,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Sumino Juheiji Tsugifusa, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Tokuda Magodayu Shigemori ,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Tokuda Magodayu Shigemori , ca. 1847

Ronin Gallery

$1,400

Contact Gallery
, 'Kono Moronao Musashi-no-kami Moronao,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Kono Moronao Musashi-no-kami Moronao, ca. 1847

Ronin Gallery

$520

Contact Gallery
, 'Sugenoya Sannojo Masatoshi,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Sugenoya Sannojo Masatoshi, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Oboshi Seizaemon Nobukiyo,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Oboshi Seizaemon Nobukiyo, ca. 1847

Ronin Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Aihara Esuke Munefusa,' ca. 1847, Ronin Gallery

Utagawa Kuniyoshi

Aihara Esuke Munefusa, ca. 1847

Ronin Gallery

$1,500

Contact Gallery