, 'Me no Soko no Mori de Tokimukae no Hi ga Sasu,' 2016-2017, Sezon Art Gallery

Taishi HATAYAMA

Me no Soko no Mori de Tokimukae no Hi ga Sasu, 2016-2017

Sezon Art Gallery

, 'Mayonaka no Hizashi no Iwahodoki,' 2017, Sezon Art Gallery

Taishi HATAYAMA

Mayonaka no Hizashi no Iwahodoki, 2017

Sezon Art Gallery