SHIXIANG SPACE
ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2018

, 'Untitled 126,' circa 1960, SHIXIANG SPACE

Wu Dayu

Untitled 126, circa 1960

SHIXIANG SPACE

, 'Holy Mountain,' 2009, SHIXIANG SPACE

Zhao Dajun

Holy Mountain, 2009

SHIXIANG SPACE

, 'New Shanghai Girl,' 2013, SHIXIANG SPACE

Julien Fang

New Shanghai Girl, 2013

SHIXIANG SPACE

, 'Waiting,' 2014, SHIXIANG SPACE

Luo Erchun

Waiting, 2014

SHIXIANG SPACE

, ' Abstract Work A42,' 2018, SHIXIANG SPACE

Yigang WANG

Abstract Work A42, 2018

SHIXIANG SPACE

, 'The Mustard Seed Garden #16,' 2016, SHIXIANG SPACE

Zhou Changjang

The Mustard Seed Garden #16, 2016

SHIXIANG SPACE

, 'Staring,' 1992, SHIXIANG SPACE

SADJI

Staring, 1992

SHIXIANG SPACE

, 'When Spring Comes,' 2018, SHIXIANG SPACE

Li Lei 李磊

When Spring Comes, 2018

SHIXIANG SPACE

, 'Egret Park,' 2017, SHIXIANG SPACE

Bian Pingshan

Egret Park, 2017

SHIXIANG SPACE

, 'Youth,' 1997, SHIXIANG SPACE

Tomos

Youth, 1997

SHIXIANG SPACE