SHIXIANG SPACE
ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2019

, '无题122(Untitled 122),' ca. 1980, SHIXIANG SPACE

Wu Dayu

无题122(Untitled 122), ca. 1980

SHIXIANG SPACE

$1,200,000, on hold