Naneci Yurdagül

, 'Portrait of Allah - Portrait vom Gott,' 2011, sommer.frische.kunst

Naneci Yurdagül

Portrait of Allah - Portrait vom Gott, 2011

sommer.frische.kunst

, 'Religious Hangover,' 2011-2015, sommer.frische.kunst

Naneci Yurdagül

Religious Hangover, 2011-2015

sommer.frische.kunst

, 'Lady Gaza Snapshot,' 2011, sommer.frische.kunst

Naneci Yurdagül

Lady Gaza Snapshot, 2011

sommer.frische.kunst

, 'Goldenes Horn (Golden Horn) ,' 2015, sommer.frische.kunst

Naneci Yurdagül

Goldenes Horn (Golden Horn) , 2015

sommer.frische.kunst