, 'Milakia,' 2017, Space SBH

Arno Elias

Milakia, 2017

Space SBH

€5,000 - 10,000

Contact Gallery
, 'Jumbo 7,' 2017, Space SBH

Arno Elias

Jumbo 7, 2017

Space SBH

€5,000 - 10,000

Contact Gallery
, 'Black Air 2,' 2013, Space SBH

Paolo Nicola Rossini

Black Air 2, 2013

Space SBH

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Audrey 3,' 1988, Space SBH

Gilles Bensimon

Audrey 3, 1988

Space SBH

€7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Eloise,' 2013, Space SBH

Jean-Philippe Piter

Eloise, 2013

Space SBH

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Barbara Snorkel, St Barth,' 2008, Space SBH

Jean-Philippe Piter

Barbara Snorkel, St Barth, 2008

Space SBH

$4,000 - 7,600

Contact Gallery
, 'Untitled #30,' 2012, Space SBH

Mikhail Baryshnikov

Untitled #30, 2012

Space SBH

€20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Leone,' 2017, Space SBH

Arno Elias

Leone, 2017

Space SBH

€5,000 - 10,000

Contact Gallery
, 'Paulina Porizkova & 477 Bananas,' 1986, Space SBH

Marco Glaviano

Paulina Porizkova & 477 Bananas, 1986

Space SBH

$8,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Audrey 5,' 1988, Space SBH

Gilles Bensimon

Audrey 5, 1988

Space SBH

€7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Audrey 4,' 1988, Space SBH

Gilles Bensimon

Audrey 4, 1988

Space SBH

€7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Swinging Alexis,' 2014, Space SBH

Jean-Philippe Piter

Swinging Alexis, 2014

Space SBH

$4,000 - 7,600

Contact Gallery
, 'Karina Swell, St Barth,' 2014, Space SBH

Jean-Philippe Piter

Karina Swell, St Barth, 2014

Space SBH

$4,000 - 7,600

Contact Gallery
, 'Mtoto,' 2014, Space SBH

Arno Elias

Mtoto, 2014

Space SBH

€5,000 - 10,000

Contact Gallery
, 'Cindy C, St Barth,' 1990, Space SBH

Marco Glaviano

Cindy C, St Barth, 1990

Space SBH

€8,000 - 18,000

Contact Gallery
, 'Audrey 1,' 1988, Space SBH

Gilles Bensimon

Audrey 1, 1988

Space SBH

€7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Kim Bismarchia,' 2008, Space SBH

Jean-Philippe Piter

Kim Bismarchia, 2008

Space SBH

$4,000 - 7,600

Contact Gallery
, 'Elliot Coconut, St John,' 2007, Space SBH

Jean-Philippe Piter

Elliot Coconut, St John, 2007

Space SBH

$4,000 - 7,600

Contact Gallery
, 'Eva Apple, St Barth,' 2008, Space SBH

Jean-Philippe Piter

Eva Apple, St Barth, 2008

Space SBH

$4,000 - 10,600

Contact Gallery