, 'Heart Sutra			,' 2015, TKG+

Chiang Yomei

Heart Sutra , 2015

TKG+

£5,000

Contact Gallery
, 'Fire Dream		 	,' 2009, TKG+

Chiang Yomei

Fire Dream , 2009

TKG+

Sold

Contact Gallery
, 'Bardo 2		,' 2014, TKG+

Chiang Yomei

Bardo 2 , 2014

TKG+

£10,000

Contact Gallery
, ' Untitled 2		 	,' 2015, TKG+

Chiang Yomei

Untitled 2 , 2015

TKG+

Sold

Contact Gallery
, 'Bardo 1		 	,' 2014, TKG+

Chiang Yomei

Bardo 1 , 2014

TKG+

£10,000

Contact Gallery
, ' I Can See What I Am  ( Famen Series)		,' 2013, TKG+

Chiang Yomei

I Can See What I Am ( Famen Series) , 2013

TKG+

£25,000

Contact Gallery
, ' Bardo 3			,' 2014, TKG+

Chiang Yomei

Bardo 3 , 2014

TKG+

£10,000

Contact Gallery