, 'The Mausoleum of the Mushroom,' 2017, Vladey

Tanya Pioniker

The Mausoleum of the Mushroom, 2017

Vladey

Contact Gallery
, 'Golf #2,' 2013, Vladey

Vladimir Kozhukhar

Golf #2, 2013

Vladey

Contact Gallery
, 'Untitled,' , Vladey

Vladimir Logutov

Untitled

Vladey

Contact Gallery
, 'A man with the moon (The portrait of A. Monastyrski),' 2014, Vladey

Yuri Leiderman

A man with the moon (The portrait of A. Monastyrski), 2014

Vladey

Contact Gallery
, 'Island,' 2015, Vladey

Natasha Struchkova

Island, 2015

Vladey

Contact Gallery
, '76 sins,' 2016, Vladey

Sergey Pakhomov (Pakhom)

76 sins, 2016

Vladey

Contact Gallery
, 'In his mind  all was dreadfully defined,' 2017, Vladey

Dmitry Gutov

In his mind all was dreadfully defined, 2017

Vladey

Contact Gallery
, 'A bouquet of sausage,' 2017, Vladey

EliKuka

A bouquet of sausage, 2017

Vladey

Contact Gallery
, 'Lenin-Gagarin II,' , Vladey

Mayana Nasybullova

Lenin-Gagarin II

Vladey

Contact Gallery
, 'Dinak/Spartamo,' 2016, Vladey

Konstantin Zvezdochetov

Dinak/Spartamo, 2016

Vladey

Contact Gallery
, 'Flush toilet and agaves,' 1956, Vladey

Oleg Tselkov

Flush toilet and agaves, 1956

Vladey

Contact Gallery
, 'Popurri (triptych),' 2015, Vladey

Semyon Faibisovich

Popurri (triptych), 2015

Vladey

Contact Gallery
, 'Are you sure you are awake?,' 2017, Vladey

CrocodilePower

Are you sure you are awake?, 2017

Vladey

Contact Gallery
, 'Russian Felling,' 2010, Vladey

Sergey Pakhomov (Pakhom)

Russian Felling, 2010

Vladey

Contact Gallery
, 'He was quiet deafened and oppressed / By noise of inner agitation,' 2017, Vladey

Dmitry Gutov

He was quiet deafened and oppressed / By noise of inner agitation, 2017

Vladey

Contact Gallery
, 'Confusion,' 2017, Vladey

Dmitry Gutov

Confusion, 2017

Vladey

Contact Gallery
, '#5 from the series Dancing Ghosts,' 2017, Vladey

Alexey Kallima

#5 from the series Dancing Ghosts, 2017

Vladey

Contact Gallery