Yiri Arts
START Art Fair 2017

Artists : Chen Yun / Lai Wei-Yu / Shih Yung-Chun
, 'Whitening. Inexplicable thoughts tangled as grass,' 2016, Yiri Arts

Chen Yun

Whitening. Inexplicable thoughts tangled as grass, 2016

Yiri Arts

Sold

Contact Gallery
, 'Ornamental Fixture Shop. F - Five Hands,' 2017, Yiri Arts

Shih Yung Chun

Ornamental Fixture Shop. F - Five Hands, 2017

Yiri Arts

Contact Gallery
, 'Ornamental Fixture Shop. A - Six Birds  Standing on the Sculpture Platform,' 2017, Yiri Arts

Shih Yung Chun

Ornamental Fixture Shop. A - Six Birds Standing on the Sculpture Platform, 2017

Yiri Arts

Contact Gallery
, 'Ornamental Fixture Shop. B - A Dream with Birds,' 2017, Yiri Arts

Shih Yung Chun

Ornamental Fixture Shop. B - A Dream with Birds, 2017

Yiri Arts

Contact Gallery